Menu

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERENET TRGOVINE GLAZBENA KUTIJA d.o.o.

 
Na Opće uvjete poslovanja podredno se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, kao i Zakon o zaštiti potrošača.
 

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

 
A.1.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i tvrtke
 
Glazbena kutija d.o.o.,
 
Društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem: Tt-12/12569-4
 
MBS: 080338106, OIB/VAT: HR00730582782
 
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
 
Sjedište: Harambašićeva 60, 10000 Zagreb, član društva: Tomislav Kralj
 
Brojevi žiro računa:
 
Zagrebačka banka UniCredit Group
 
IBAN: HR2623600001101338193   SWIFT CODE: ZABAHR2X
 
Privredna banka Zagreb
 
Intesa Sanpaolo
 
IBAN: HR1123400091110125455   SWIFT CODE: PBZGHR2X
 
(dalje u tekstu: prodavatelj), nastao ugovorenom kupnjom pojedinog predmeta putem internet trgovine objavljene na internet stranici prodavatelja (dalje u tekstu: www.glazbena-kutija.hr).
 
A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem www.glazbena-kutija.hr prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja.
 
A.3.) Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju proizvoda prodavatelja putem www.glazbena-kutija.hr, regulirani su odredbama ovih Općih uvjetima, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 
 
A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.glazbena-kutija.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je, pohrane ili ispisa ovih Općih uvjeta na vlastitom kompjuterskom sistemu.
 

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

 
B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, a koji odstupaju ili mogu od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.
 

C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAĆIMA

 
C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.
 

D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAĆIMA

 
D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom registracije putem www.glazbena-kutija.hr izjavljuje prodavatelju da je potpuno svjestan i suglasan sa ovim Općim uvjetima.
 

E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

 
E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.
 
E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.
 

F) OGLAŠAVANJE

 
F.1.) Sve karakteristike proizvoda prodavatelja, koji su objavljeni na www.glazbena-kutija.hr, uključujući cijenu, samo su informativne naravi i ne predstavljaju ponudu od strane prodavatelja, i/ili neobvezujući poziv za podnošenje ponuda, osim ako prodavatelj nije izričito naveo drugačije.
 
F.2.) U slučaju ugovora o prodaji sklopljenog putem www.glazbena-kutija.hr, a kako je regulirano ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pojam prodaje po uzorku ili modelu. U svakom slučaju, tolerancije odstupanja u strukturi i/ili boji proizvoda od strane prodavatelja unutar sustava www.glazbena-kutija.hr su dopuštena (npr. godovi drveta, struktura drveta, tekstil proizvoda, boja kućišta elektroničkih uređaja, itd ..) te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta kupac daje svoju izričitu suglasnost na takvo odstupanje. U tom smislu kupac izražava svoju suglasnost na primjenu članka 460/2 Zakona o obveznim odnosima.
 
F.3.) Radi ostvarenja svrhe oglašavanja pojedinih proizvoda, sustav www.glazbena-kutija.hr koristiti uslugu Google Adwords marketinga. To je usluga koju pruža Google za marketing i ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja na Google tražilici i prikaz mreže kupaca koji su već posjetili stranicu www.glazbena-kutija.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.
 

G) PONUDA KUPCA

 
G.1.) Kupac može iz asortimana prodavatelja, objavljenog na www.glazbena-kutija.hr, izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran, i to klikom na gumb "Naruči" istog na taj način dodati svojoj "košarici".
 
G.2.) Klikom na opciju "Pošalji" kupac čini prvi korak u formuliranju obvezujuće ponude prodavatelju za kupnju robe navedene u „Vašoj košarici“. Prije ponude kupac može slobodno mijenjati dostupne ponuđene elemente. Pritiskom na opciju „Potvrdi narudžbu“ kupac daje neopozivu ponudu prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda.
 
G.3.) Ponuda vrijedi samo pod uvjetom da kupac klikom na odgovarajući gumb potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima, a time isti čini sastavni dio ponude. U tom slučaju kupac odabire određeni način plaćanja bilo davanjem naloga pružatelju platnih usluga za plaćanje pojedinih transakcija na koji način se podmiruju bilo kakve novčane obveze kupca koji proizlazi iz ponude bilo na neki drugi primjenjivi način.
 
G.4.) Ponudu kupac dobiva s obzirom na cijenu robe navedene u košarici kupca. Obveza plaćanja kupca je jednaka kao i prije ponude kupca, a navodi ih u "plaćanje" sustava www.glazbena-kutija.hr, uključujući sve manipulativne troškove, troškove dostave i/ili sve druge troškove poput poreza, carina te kupac potvrđuje da je svjestan i slaže se s istima. Radi izbjegavanja sumnje, troškovi dostave, carine, manipulativni i svi drugi troškovi nisu uključeni u bruto cijenu proizvoda, a kako je oglašeno na www.glazbena-kutija.hr i plaćaju se zasebno.
 
G.5.) Ponuda se smatra dostavljena prodavatelju samo kada je ispravno napravljena preko www.glazbena-kutija.hr. To vrijedi i za sve druge dodatne zahtjeve, uvjete ili upute od kupca, a koji mogu biti u vezi s ponudom.
 

H) PRIHVAT OD STRANE PRODAVATELJA

 
H.1.) Potvrda o primitku ponude kupca nakon slanja ponude kupaca ne predstavlja prihvat ponude od strane prodavatelja.
 
H.2.) Prihvat ponude kupca od strane prodavatelja dostavlja se kupcu putem potvrdne elektroničke (e-mail) poruke prodavatelja ili isporukom proizvoda do kupca. Svako drugo nahođenje i/ili praksa, ne smatra se prihvatom ponude od strane prodavatelja.
 
H.3.) Prihvat ponude od strane prodavatelja obvezuje prodavatelja jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi, zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca te ukoliko je prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima ponude kupca.
 
H.4.) Nakon prihvaćanja ponude od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.
 
H.5.) U slučaju da prodavatelj, nakon ponude kupca, ne može isporučiti proizvod zato što naručeni proizvod nije raspoloživ na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od pojedinog dobavljača, prodavatelj će pismeno, putem elektroničke poruke (e-mail) obavijestiti kupca o navedenim okolnostima, koji može po vlastitom nahođenju otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
 
H.6.) Kupoprodajni ugovor sklopljen putem sustava www.glazbena-kutija.hr sklopljen je na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva to jest raskida. Ugovor se smatra konzumiranim danom isporuke proizvoda kupcu, to jest s plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.